Skip to main content

SEKSYEN TATATERTIB, GOVERNAN & AUDITAN

SENARAI AHLI JAWATANKUASA TATATERTIB E STAF UNIVERSITI

Bil.   Keahlian Mengikut Akta 605  Nama 
 1.

Pengerusi
Tempoh Pelantikan :
Berkuatkuasa pada 24 Februari 2023 sehingga tempoh perkhidmatan sebagai Timbalan Naib Canselor
(Jaringan Industri & Masyarakat)

YBrs. Profesor Dr. Azlan Amran
Timbalan Naib Canselor
Jaringan Industri & Masyarakat
Universiti Sains Malaysia

 2.

 Ahli
(Keahlian automatik selaku Ketua Bahagian yang
bertanggungjawab bagi hal pentadbiran di KPT)

Encik Mansor Ibrahim @ Abd Hamid
Setiausaha Bahagian
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
Kementerian Pendidikan Tinggi

 3.

Ahli
(Keahlian automatik selaku PUU, KPT)

Puan Fatin Khazin
Penasihat Undang-Undang
Unit Undang-Undang
Kementerian Pendidikan Tinggi

 4.

Ahli
Tempoh Pelantikan:
Berkuatkuasa pada 15 September 2021 sehingga tempoh perkhidmatan sebagai Ahli LGU tamat.

YBhg. Datuk Che Mokhtar Che Ali
Ahli Lembaga Gabenor Universiti
Universiti Sains Malaysia
 5.

 Ahli
Tempoh Pelantikan:
Berkuatkuasa pada 22 Februari 2024 sehingga tempoh
perkhidmatan sebagai Ahli LGU tamat. 

YBhg. Dato' Ir. Dr. Shaik Hussein Mydin
Ahli Lembaga Gabenor Universiti
Universiti Sains Malaysia