SEKSYEN TATATERTIB, GOVERNAN & AUDITAN

SENARAI NAMA JAWATANKUASA RAYUAN TATATERTIB A & B STAF UNIVERSITI

Bil.  Keahlian Mengikut Akta 605 Nama 

 1.

Pengerusi
(Keahlian automatik selaku Menteri)

YB Dato' Seri Mohamed Khaled Nordin
Menteri Pengajian Tinggi
Pejabat Menteri
Kementerian Pendidikan Tinggi

 2.
Ahli
Tempoh Pelantikan:
6/12/2022 - 4/8/2023
(wakil Senat dalam LGU) 

YBrs. Prof. Dr. Fauziah Md Taib
Pusat Pengajian Pengurusan
Universiti Sains Malaysia

3.

Ahli
Tempoh Pelantikan:
Berkuatkuasa pada 15 Mac 2022 sehingga tempoh
perkhidmatan sebagai Ahli LGU tamat.  

YBhg. Dato' Hj. Ahmad Ibnihajar
Ahli Lembaga Gabenor Universiti 
Universiti Sains Malaysia

Legal Office

Aras 2, Bangunan E42, Canselori II,
11800 USM, Universiti Sains Malaysia.
Pulau Pinang

Tel: +604-653 6606 | Fax: +604-653 6597
Email:
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Disclaimer

Universiti Sains Malaysia shall not be liable for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this website.

Visitor

Flag Counter

All Rights Reserved © USM 2023