• Menjadi perantara bagi pihak universiti bagi kes-kes Medico Legal/Potensi Medico Legal dan tuntutan Insurans melibatkan Hospital USM.
  • Mengurus, memantau, melaksanakan urusan pemakluman, dokumentasi dan tindakan berurusan dengan panel peguam, doktor-doktor dan jabatan terlibat dan/atau pihak-pihak yang berkaitan bagi kes-kes Medico Legal/Potensi Medico Legal melibatkan Hospital USM.
  • Memberi pandangan, panduan, penasihatan dan turut mendraf dan membuat semakan bagi MoU/MoA/NDA/Dokumen Usahasama.
  • Memberi pandangan, penasihatan dan kaedah tindakan dalaman diambil bagi isu-isu Perundangan yang timbul melibatkan pesakit, staf, pelajar atau mana-mana pihak berkaitan.
  • Mengurus, meneliti dan mengendalikan aduan salah laku staf dan pelajar Kampus Kesihatan USM.
  • Menyemak, menasihati, mendraf, membuat penambaikan berkenaan garis panduan, polisi, peraturan, carta alir, SOP, akujanji dan intipati terma dan spec perjanjian/dokumen tender melibatkan Hospital USM dan Pusat Tanggungjawab di Kampus Kesihatan USM.
  • Memberi pandangan, penasihatan, mendraf surat dan ambil tindakan berkaitan isu-isu yang timbul melibatkan kontraktor premis perniagaan dan sewaan rumah staf.
  • Urusetia bagi Panel Intervensi Kes dadah Staf USM Kampus Kesihatan dan Hospital USM.

Legal Office

Aras 2, Bangunan E42, Canselori II,
11800 USM, Universiti Sains Malaysia.
Pulau Pinang

Tel: +604-653 6606 | Fax: +604-653 6597
Email:
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Disclaimer

Universiti Sains Malaysia shall not be liable for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this website.

Visitor

Flag Counter

All Rights Reserved © USM 2023