Skip to main content
 • SEKSYEN PENGURUSAN KONTRAK PEROLEHAN & HARTA INTELEK

   Picture1en fadzil

   

  ENCIK MOHD FADZIL BIN AHMAD
  PEGAWAI UNDANG-UNDANG - L48
  mohdfadzilThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Tel : +604 653 6601

   

   sonia baru

   

  PUAN SONIA BINTI ABU BAKAR
  PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) - N22 (KUP)
  soniaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Tel : +604 653 6609

  • Mengurus kes-kes yang melibatkan pengurusan kontrak kewangan yang merangkumi penyediaan dan penyiapan kontrak-kontrak perolehan Universiti, pengurusan Bon Pelaksanaan, rayuan oleh pembekal berkenaan perkara-perkara berkaitan pembekalan oleh pembekal dan juga pemantauan pelaksanaan kontrak-kontrak yang telah ditandatangani.
  • Menjadi urusetia untuk kes-kes rayuan yang dibuat oleh pembekal melibatkan pelanjutan tempoh penghantaran barangan yang dibekal dan juga permohonan untuk pengecualian denda sekiranya pembekal menghantar barangan yang diperolehi lewat daripada tempoh serahan yang ditetapkan.
  • Menyediakan/menyemak perjanjian pengkomersilan yang melibatkan pengkomersilan dan syarikat pemula/syarikat terbitan di bawah Pusat Inovasi & Perundingan serta penasihatan berkenaan perundangan harta intelek.