Skip to main content
 • SEKSYEN TATATERTIB, GOVERNAN & AUDITAN  

  dr.6

  DR. KHAIRUL ANUAR BIN CHE AZMI
  PENASIHAT UNDANG-UNDANG
  kahaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Tel : +604 653 6611  

   

    IZWAN K

  ENCIK MOHD IZWAN BIN HAMDAN
  PEGAWAI UNDANG-UNDANG  - L52 
  izwanThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Tel : +604 653 6599  

   

  hanum3

  PUAN HANUM BINTI MUHAMAD SHKIR@ABDULLAH
  PEGAWAI UNDANG-UNDANG  - L44 
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Tel : +604 653 6602

   

  TINI K 

  CIK HARTINI BINTI ABD GHANI
  PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI)  - N19
  hartinighani@usm.my

  Tel : +604 653 6608 

  • Menguruskan segala urusan yang berkaitan dengan tatatertib/tatakelakuan staf Universiti.
  • Menasihati pusat tanggungjawab berkenaan isu tatatertib staf dan cadangan tindakan yang perlu diambil bagi sesuatu aduan yang diterima berkenaan sesuatu kes tatatertib staf.
  • Menerima laporan siasatan berkaitan tindakan tatatertib ke atas staf daripada pusat tanggungjawab, Jabatan Keselamatan, Jawatankuasa Teras Gangguan Seksual dan mana-mana jawatankuasa siasatan lain yang dilantik oleh Naib Canselor/Universiti.
  • Melaksanakan tindakan ke atas mana-mana staf yang melanggar tatakelakuan secara pentadbiran dan termasuklah mengambil tindakan tatatertib ke atas pelanggaran tatakelakuan yang serius.
  • Menasihati Pengurusan Universiti akan cadangan tindakan yang perlu diambil bagi sesuatu kes yang melibatkan tatatertib staf.
  • Memastikan segala prosedur tatatertib staf adalah mematuhi peruntukan Akta Badan-Badan Berkanun (Tatatertib Dan Surcaj) 2000 (Akta 605) bagi melindungi kepentingan Universiti.
  • Memberi taklimat kepada mana-mana pusat tanggungjawab berkenaan tatacara tatatertib staf.
  • Mengurusetiakan/mengendalikan kes-kes tatatertib staf untuk Jawatankuasa Tatatertib Staf Universiti.
  • Memantau dan menyelia kes-kes tatatertib staf Universiti sehingga kes diputuskan/selesai.
  • Menguruskan proses perisytiharan harta staf Universiti.
  • Menasihati Pengurusan Universiti berhubung tambah baik tadbir urus.
  • Menilai dan meningkatkan tadbir urus dalam organisasi di Universiti.
  • Berkongsi kefahaman kepada staf dan pelajar Universiti berkaitan AUKU 1971, Akta 605, Perlembagaan Universiti Sains Malaysia, Kaedah-Kaedah Universiti Sains Malaysia (Tatatertib Pelajar), peraturan kewangan dan isu-isu berkaitan supaya segala peruntukan undang-undang dan peraturan dipatuhi.
  • Menasihati Unit Audit Dalam dan Jawatankuasa Audit Universiti berhubung dengan maklumat dan aktiviti yang tertakluk kepada auditan dan perkara lain yang melibatkan tanggungjawab Unit Audit Dalam dan Jawatankuasa Audit Universiti.
  • Menasihati Unit Audit Dalam dan Jawatankuasa Audit Universiti mengesan dan menyiasat ketidakpatuhan kepada peraturan pentadbiran dan kewangan yang ditetapkan oleh Universiti.