Skip to main content

Seksyen E-Kerja Luar

 SENARAI KEAHLIAN
JAWATANKUASA PENILAIAN KERJA LUAR
(KLINIKAL)

 

(Lantikan dari 1 Januari 2024 - 31 Disember 2024)

 Bil.  Nama Ahli Jawatankuasa
 Keahlian
1.

Encik Mohd Azizudin Mohd Shariff
Pendaftar
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Pengerusi
2.

Profesor Dr. Shaiful Bahari Ismail
Pengarah Kampus Kesihatan
shaifulbThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Ahli Jawatankuasa
3.

Profesor Dato' Dr. Nik Hisamuddin Nik Ab. Rahman
Pengarah, Hospital Universiti Sains Malaysia
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Ahli Jawatankuasa
4.

Profesor Dr. Abdul Razak Sulaiman
Dekan, Pusat Pengajian Sains Perubatan
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ahli Jawatankuasa
5. Dr. Khairul Anuar Che Azmi
Penasihat Undang-Undang
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ahli Jawatankuasa
6.

Puan Noor Hayati Mohammad
Timbalan Pendaftar Kanan
Jabatan Pendaftar (Kampus Kesihatan)
yatiekbThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ahli Jawatankuasa
7.

Puan Hanum Muhamad Shkir@Abdullah
Penolong Penasihat Undang-Undang Kanan
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Setiausaha