Seksyen E-Kerja Luar

 SENARAI KEAHLIAN
JAWATANKUASA PENILAIAN KERJA LUAR
(KLINIKAL)

 

(Lantikan dari 1 Januari 2023 - 31 Disember 2023)

 Bil.  Nama Ahli Jawatankuasa
 Keahlian
1.

Dr. Haji Musa Ali
Pendaftar
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 Pengerusi
2.

Profesor Dr. Shaharum Shamsuddin
Pengarah Kampus Kesihatan
shaharum1This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Ahli Jawatankuasa
3.

Profesor Dato' Dr. Nik Hisamuddin Nik Ab. Rahman
Pengarah, Hospital Universiti Sains Malaysia
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Ahli Jawatankuasa
4.

Puan Noor Hayati Mohammad
Timbalan Pendaftar, Jabatan Pendaftar (Kampus Kesihatan)
yatiekbThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ahli Jawatankuasa
5.

Dr. Khairul Anuar Che Azmi
Penasihat Undang-Undang
kahaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ahli Jawatankuasa
6.

Puan Hanum Muhamad Shkir@Abdullah
Penolong Penasihat Undang-Undang Kanan
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Setiausaha

Legal Office

Aras 2, Bangunan E42, Canselori II,
11800 USM, Universiti Sains Malaysia.
Pulau Pinang

Tel: +604-653 6606 | Fax: +604-653 6597
Email:
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Disclaimer

Universiti Sains Malaysia shall not be liable for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this website.

Visitor

Flag Counter

All Rights Reserved © USM 2023