Skip to main content

SEKSYEN TATATERTIB, GOVERNAN & AUDITAN

SENARAI NAMA JAWATANKUASA RAYUAN TATATERTIB C & D STAF UNIVERSITI

Bil.  Keahlian Mengikut Akta 605 Nama 
 1.

 Ahli
(Keahlian automatik selaku KSU)

YBhg. Dato' Seri Ir. Dr. Zaini Ujang
Ketua Setiausaha

Pejabat Ketua Setiausaha
Kementerian Pendidikan Tinggi 

 2.

 Ahli
(wakil Senat dalam LGU)  

YBhg. Prof. Dato' Dr. Aldrin Abdullah
Pusat Pengajian Perumahan Bangunan & Perancangan
Universiti Sains Malaysia

3.

Ahli
Tempoh Pelantikan:
Berkuatkuasa pada 22 Februari 2024 sehingga tempoh

perkhidmatan sebagai Ahli LGU tamat. 

Encik Mohd Ali Mohd Salleh
Ahli Lembaga Gabenor Universiti 
Universiti Sains Malaysia