• SEKSYEN LITIGASI, GUAMAN & SEWAAN

   

   profile pic 2023 04

   

  PUAN HANUM BINTI MUHAMAD SHKIR@ABDULLAH
  PEGAWAI UNDANG-UNDANG  - L44 
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Tel : +604 653 6602

   

   profile pic 21810

   

  PUAN NUR SYAHIDAH BINTI MHD ZOLKAFLI
  PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) - N22
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Tel : +604 653 6610

  (Guaman & Litigasi)

  profile pic 43

   

  PUAN FATHEM HAMAMAH BINTI MOHD IDRIS
  PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN /OPERASI) - N22 (KUP)
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Tel : +604 653 6610

  (Guaman, Litigasi & Sewaan)

   

   

   

 •  

  KHIDMAT NASIHAT/PANDANGAN PERUNDANGAN

  • Memberikan khidmat nasihat atau pandangan dalam perkara-perkara berkaitan perundangan kepada Universiti dan pihak-pihak yang berkaitan selaras dengan undang-undang dengan mengambil kira dasar Universiti dan kepentingan awam.
  • Menyemak dan memberi pandangan/khidmat nasihat kepada Universiti atau Pusat Tanggungjawab berhubung dengan kes pecah kontrak.
  • Memastikan khidmat nasihat atau pandangan undang-undang yang diberikan kepada Universiti adalah selaras dengan Perlembagaan Malaysia, undang-undang sedia ada dan dasar Universiti yang berkuat kuasa.

  LITIGASI & GUAMAN

  • Mewakili Universiti dalam mana-mana prosiding guaman oleh atau terhadap Universiti. 
  • Mendraf, menyemak, meneliti dan meluluskan dokumen undang-undang yang dirujuk oleh panel peguam Universiti seperti affidavit, notis permohonan, writ saman atau apa-apa dokumen perundangan untuk dikemukakan kepada mahkamah.
  • Mengendalikan kes-kes mahkamah yang melibatkan Universiti.
  • Memantau dan menyelia kes-kes litigasi dan guaman Universiti sehingga penyelesaian penuh kes.
  • Menyemak, meneliti, mengkaji dan mengendalikan kes-kes litigasi dan guaman terhadap pihak-pihak yang berkaitan di mahkamah.
  • Memantau pengendalian dan pelaksanaan kes-kes oleh panel peguam.
  • Menghadiri perbicaraan di mahkamah dan mengadakan perbincangan dengan panel peguam bagi kes-kes litigasi yang melibatkan Universiti.
  • Membuat rundingan dengan pihak bertentangan/agensi luar bagi penyelesaian di luar mahkamah. 
  • Mengurus dan memantau kes-kes pecah kontrak Cuti Belajar di bawah Skim Rancangan Latihan Kakitangan Akademik (RLKA), Rancangan Pengajian Tinggi Kakitangan Akademik (RPTKA), Paramedik dan lain-lain.
  • Mengurus dan memantau kes-kes guaman melibatkan gaji lebih bayar atau hutang-hutang lain. 
  • Mengeluarkan notis tuntutan dan notis peringatan bagi kes tunggakan hutang.
  • Menguruskan data kes guaman untuk pelaporan kepada PTJ/Pengurusan Universiti.

  GUBALAN

  •  Mengubal/menderaf/menyemak perjanjian sewaan/dokumen perundangan agar teratur dan selaras dengan peruntukan undang-undang yang berkuatkuasa dan dasar Universiti.
  •  Memberikan penasihatan berkenaan obligasi dan implikasi perjanjian kepada Universiti dan pihak ketiga dalam perjanjian.
  •  Mengadakan perbincangan dengan pihak-pihak berkaitan berhubung isu perjanjian/penyewaan.
  •  Memantau penyewaan Universiti bagi kesemua kampus termasuk penyewaan yang diuruskan oleh anak syarikat Universiti.
  •  Menguruskan proses tuntutan sekiranya ada tunggakan sewaan.

   

Legal Office

Aras 2, Bangunan E42, Canselori II,
11800 USM, Universiti Sains Malaysia.
Pulau Pinang

Tel: +604-653 6606 | Fax: +604-653 6597
Email:
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Disclaimer

Universiti Sains Malaysia shall not be liable for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this website.

Visitor

Flag Counter

All Rights Reserved © USM 2023