Skip to main content

Seksyen E-Kerja Luar

 SENARAI KEAHLIAN
JAWATANKUASA PENILAIAN KERJA LUAR
(BUKAN KLINIKAL)

 

(Lantikan dari 1 Januari 2024 - 31 Disember 2024)

Bil.  Nama Ahli Jawatankuasa  Keahlian
1.

Encik Mohd Azizudin Mohd Shariff
Pendaftar
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pengerusi
2.

Profesor Dr. Habibah Binti A. Wahab
Timbalan Naib Canselor
Penyelidikan dan Inovasi

habibahwThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Ahli Jawatankuasa
3.

Profesor Dato' Gs. Narimah Samat
Timbalan Naib Canselor
Bahagian Akademik dan Antarabangsa
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ahli Jawatankuasa
4.

Profesor Datin Dr. Azlina Binti Harun @ Kamaruddin
Pengarah Kampus Kejuruteraan
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ahli Jawatankuasa
5.

Dr. Khairul Anuar Che Azmi
Penasihat Undang-Undang
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ahli Jawatankuasa
6.

Ketua Timbalan Pendaftar Kanan,
Bahagian Sumber Manusia

Ahli Jawatankuasa
7.

Puan Hanum Muhamad Shkir@Abdullah
Penolong Penasihat Undang-Undang Kanan

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Setiausaha