SEKSYEN TATATERTIB, GOVERNAN & AUDITAN

SENARAI AHLI JAWATANKUASA TATATERTIB C STAF UNIVERSITI

Bil. Keahlian Mengikut Akta 605 Nama 

 1.

Pengerusi
(Naib Canselor)
(Keahlian automatik selaku NC)

YBhg. Prof. Dato' Ir. Dr. Abdul Rahman Mohamed, FASc
Naib Canselor
Universiti Sains Malaysia

 2.

Ahli
(Keahlian automatik selaku TKSU)

YBrs. Dr. Mohd Zabri Yusoff
Timbalan Ketua Setiausaha

Pengurusan Dan Pembangunan
Pejabat Timbalan Ketua Setiausaha
(Pengurusan Dan Pembangunan)

Kementerian Pendidikan Tinggi

 3.

Ahli
Tempoh Pelantikan:
Berkuatkuasa pada 15 September 2021 sehingga
tempoh perkhidmatan sebagai Ahli LGU tamat.

YBhg. Datuk Che Mokhtar Che Ali
Ahli Lembaga Gabenor Universiti

Universiti Sains Malaysia

4.

Ahli
Tempoh Pelantikan:
Berkuatkuasa pada 1 Mac 2022 sehingga
tempoh perkhidmatan sebagai Ahli LGU tamat.

Encik Noor Azam Mohd Noor
Ahli Lembaga Gabenor Universiti
Universiti Sains Malaysia

5.

Ahli Ganti
Tempoh Pelantikan:
Berkuatkuasa pada 3 Mac 2022 sehingga tamat tempoh perkhdimatan sebagai
Timbalan Naib Canselor

(Hal Ehwal Pembangunan Pelajar & Alumni)

 

YBrs. Profesor Dr. Azlinda Azman
Timbalan Naib Canselor
Hal Ehwal Pelajar & Alumni
Universiti Sains Malaysia
Legal Office

Aras 2, Bangunan E42, Canselori II,
11800 USM, Universiti Sains Malaysia.
Pulau Pinang

Tel: +604-653 6606 | Fax: +604-653 6597
Email:
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Disclaimer

Universiti Sains Malaysia shall not be liable for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this website.

Visitor

Flag Counter

All Rights Reserved © USM 2023