Skip to main content
 • SEKSYEN LITIGASI, GUAMAN & SEWAAN

   

   profile pic 2023 04

   

  PUAN HANUM BINTI MUHAMAD SHKIR@ABDULLAH
  PEGAWAI UNDANG-UNDANG  - L44 
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Tel : +604 653 6602

   

   profile pic 21810

   

  PUAN NUR SYAHIDAH BINTI MHD ZOLKAFLI
  PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) - N22
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Tel : +604 653 6610

  (Guaman & Litigasi)

  profile pic 43

   

  PUAN FATHEM HAMAMAH BINTI MOHD IDRIS
  PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN /OPERASI) - N22 (KUP)
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Tel : +604 653 6610

  (Guaman, Litigasi & Sewaan)

   

   

   

 •  

  KHIDMAT NASIHAT/PANDANGAN PERUNDANGAN

  • Memberikan khidmat nasihat atau pandangan dalam perkara-perkara berkaitan perundangan kepada Universiti dan pihak-pihak yang berkaitan selaras dengan undang-undang dengan mengambil kira dasar Universiti dan kepentingan awam.
  • Menyemak dan memberi pandangan/khidmat nasihat kepada Universiti atau Pusat Tanggungjawab berhubung dengan kes pecah kontrak.
  • Memastikan khidmat nasihat atau pandangan undang-undang yang diberikan kepada Universiti adalah selaras dengan Perlembagaan Malaysia, undang-undang sedia ada dan dasar Universiti yang berkuat kuasa.

  LITIGASI & GUAMAN

  • Mewakili Universiti dalam mana-mana prosiding guaman oleh atau terhadap Universiti. 
  • Mendraf, menyemak, meneliti dan meluluskan dokumen undang-undang yang dirujuk oleh panel peguam Universiti seperti affidavit, notis permohonan, writ saman atau apa-apa dokumen perundangan untuk dikemukakan kepada mahkamah.
  • Mengendalikan kes-kes mahkamah yang melibatkan Universiti.
  • Memantau dan menyelia kes-kes litigasi dan guaman Universiti sehingga penyelesaian penuh kes.
  • Menyemak, meneliti, mengkaji dan mengendalikan kes-kes litigasi dan guaman terhadap pihak-pihak yang berkaitan di mahkamah.
  • Memantau pengendalian dan pelaksanaan kes-kes oleh panel peguam.
  • Menghadiri perbicaraan di mahkamah dan mengadakan perbincangan dengan panel peguam bagi kes-kes litigasi yang melibatkan Universiti.
  • Membuat rundingan dengan pihak bertentangan/agensi luar bagi penyelesaian di luar mahkamah. 
  • Mengurus dan memantau kes-kes pecah kontrak Cuti Belajar di bawah Skim Rancangan Latihan Kakitangan Akademik (RLKA), Rancangan Pengajian Tinggi Kakitangan Akademik (RPTKA), Paramedik dan lain-lain.
  • Mengurus dan memantau kes-kes guaman melibatkan gaji lebih bayar atau hutang-hutang lain. 
  • Mengeluarkan notis tuntutan dan notis peringatan bagi kes tunggakan hutang.
  • Menguruskan data kes guaman untuk pelaporan kepada PTJ/Pengurusan Universiti.

  GUBALAN

  •  Mengubal/menderaf/menyemak perjanjian sewaan/dokumen perundangan agar teratur dan selaras dengan peruntukan undang-undang yang berkuatkuasa dan dasar Universiti.
  •  Memberikan penasihatan berkenaan obligasi dan implikasi perjanjian kepada Universiti dan pihak ketiga dalam perjanjian.
  •  Mengadakan perbincangan dengan pihak-pihak berkaitan berhubung isu perjanjian/penyewaan.
  •  Memantau penyewaan Universiti bagi kesemua kampus termasuk penyewaan yang diuruskan oleh anak syarikat Universiti.
  •  Menguruskan proses tuntutan sekiranya ada tunggakan sewaan.