• SEKSYEN POLISI & TATATERTIB PELAJAR

  izwan4

  ENCIK MOHD IZWAN BIN HAMDAN
  PEGAWAI UNDANG-UNDANG  - L52 (KUP)
  izwanThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Tel : +604 653 6599   

   

  EN DIN

  ENCIK KHAIRUDIN BIN ZAINOL
  PENOLONG PEGAWAI TADBIR - N29

  khairudinzainolThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Tel : +604 653 6603

   

  • Menguruskan segala urusan yang berkaitan dengan tatatertib pelajar Universiti.
  • Menasihati Pusat Tanggungjawab berkenaan isu tatatertib pelajar dan cadangan tindakan yang perlu diambil bagi sesuatu aduan yang diterima berkenaan sesuatu kes tatatertib pelajar.
  • Menerima laporan siasatan berkaitan tindakan tatatertib ke atas pelajar dari Jabatan Keselamatan, Jawatankuasa Meniru/Menipu di dalam Peperiksaan, Jawatankuasa Penyiasatan Ciplakan dan mana-mana Jawatankuasa Siasatan yang lain yang dilantik oleh Naib Canselor Universiti.
  • Memastikan segala prosedur tatatertib pelajar adalah mematuhi peruntukan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1976 dan Kaedah-Kaedah Universiti Sains Malaysia (Tatatertib Pelajar) bagi melindungi kepentingan Universiti sekiranya keputusan Jawatankuasa Tatatertib Pelajar dan Jawatankuasa Rayuan Tatatertib Pelajar dicabar di mahkamah.
  • Berkongsi   kefahaman   kepada   pelajar   -pelajar   Universiti   berkaitan   AUKU, Perlembagaan, Kaedah -Kaedah Universiti Sains Malaysia (Tatatertib Pelajar) dan isu- isu berkaitannya supaya segala peruntukan undang-undang dan peraturan -peraturan dipatuhi.
  • Memberi taklimat kepada mana-mana Pusat Tanggungjawab berkenaan tatacara tatatertib pelajar, pengendalian bahan bukti dan isu-isu berkaitan termasuklah pengendalian kes -kes meniru/menipu di dalam peperiksaan.

Legal Office

Aras 2, Bangunan E42, Canselori II,
11800 USM, Universiti Sains Malaysia.
Pulau Pinang

Tel: +604-653 6606 | Fax: +604-653 6597
Email:
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Disclaimer

Universiti Sains Malaysia shall not be liable for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this website.

Visitor

Flag Counter

All Rights Reserved © USM 2023