Skip to main content
 • SEKSYEN POLISI & TATATERTIB PELAJAR

  izwan4

  ENCIK MOHD IZWAN BIN HAMDAN
  PEGAWAI UNDANG-UNDANG  - L52 (KUP)
  izwanThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Tel : +604 653 6599   

   

  EN DIN

  ENCIK KHAIRUDIN BIN ZAINOL
  PENOLONG PEGAWAI TADBIR - N29

  khairudinzainolThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Tel : +604 653 6603

   

  • Menguruskan segala urusan yang berkaitan dengan tatatertib pelajar Universiti.
  • Menasihati Pusat Tanggungjawab berkenaan isu tatatertib pelajar dan cadangan tindakan yang perlu diambil bagi sesuatu aduan yang diterima berkenaan sesuatu kes tatatertib pelajar.
  • Menerima laporan siasatan berkaitan tindakan tatatertib ke atas pelajar dari Jabatan Keselamatan, Jawatankuasa Meniru/Menipu di dalam Peperiksaan, Jawatankuasa Penyiasatan Ciplakan dan mana-mana Jawatankuasa Siasatan yang lain yang dilantik oleh Naib Canselor Universiti.
  • Memastikan segala prosedur tatatertib pelajar adalah mematuhi peruntukan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1976 dan Kaedah-Kaedah Universiti Sains Malaysia (Tatatertib Pelajar) bagi melindungi kepentingan Universiti sekiranya keputusan Jawatankuasa Tatatertib Pelajar dan Jawatankuasa Rayuan Tatatertib Pelajar dicabar di mahkamah.
  • Berkongsi   kefahaman   kepada   pelajar   -pelajar   Universiti   berkaitan   AUKU, Perlembagaan, Kaedah -Kaedah Universiti Sains Malaysia (Tatatertib Pelajar) dan isu- isu berkaitannya supaya segala peruntukan undang-undang dan peraturan -peraturan dipatuhi.
  • Memberi taklimat kepada mana-mana Pusat Tanggungjawab berkenaan tatacara tatatertib pelajar, pengendalian bahan bukti dan isu-isu berkaitan termasuklah pengendalian kes -kes meniru/menipu di dalam peperiksaan.