SEKSYEN TATATERTIB, GOVERNAN & AUDITAN

SENARAI NAMA JAWATANKUASA RAYUAN TATATERTIB E STAF UNIVERSITI

Bil. Keahlian Mengiut Akta 605  Nama 

 1.

Pengerusi
(Naib Canselor)
(Keahlian automatik selaku NC)

YBhg. Prof. Dato' Ir. Dr. Abdul Rahman Mohamed, FASc
Naib Canselor
Unversiti Sains Malaysia 

 2.

 Ahli
(Keahlian automatik selaku TKSU)

YBhg. Datuk Dr. Mohd Zabri Yusoff
Timbalan Ketua Setiausaha

Pengurusan Dan Pembangunan
Pejabat Timbalan Ketua Setiausaha
(Pengurusan Dan Pembangunan)

Kementerian Pendidikan Tinggi 

 3.

 Ahli
Tempoh Pelantikan:
6/12/2022 - 4/8/2023

(wakil senat dalam LGU)

YBrs. Prof. Dr. Fauziah Md Taib
Pusat Pengajian Pengurusan
Universiti Sains Malaysia

 

Legal Office

Aras 2, Bangunan E42, Canselori II,
11800 USM, Universiti Sains Malaysia.
Pulau Pinang

Tel: +604-653 6606 | Fax: +604-653 6597
Email:
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Disclaimer

Universiti Sains Malaysia shall not be liable for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this website.

Visitor

Flag Counter

All Rights Reserved © USM 2023