SEKSYEN TATATERTIB, GOVERNAN & AUDITAN

SENARAI AHLI JAWATANKUASA TATATERTIB A & B STAF UNIVERSITI

Bil. Keahlian Mengikut Akta 605  Nama

1.

Pengerusi
Tempoh Pelantikan:
08/06/2020 -07/06/2023
(Keahlian automatik selaku Pengerusi LGU)

YBhg. Dato’ Seri Dr. Awang Adek Hussin
Pengerusi Lembaga Gabenor Universiti
Universiti Sains Malaysia

2.

Ahli
(Keahlian automatik selaku KSU)

YBhg. Dato' Seri Abdul Razak Jaafar
Ketua Setiausaha
Pejabat Ketua Setiausaha
Kementerian Pendidikan Tinggi

3.

Ahli
Tempoh Pelantikan:
Berkuatkuasa pada 15 September 2021 sehingga tempoh
perkhidmatan sebagai Ahli LGU tamat.

YBhg. Datuk Che Mokhtar Che Ali
Ahli Lembaga Gabenor Universiti
Universiti Sains Malaysia

4.

Ahli
Tempoh Pelantikan:
Berkuatkuasa pada 1 Mac 2022 sehingga tempoh
perkhidmatan sebagai Ahli LGU tamat. 

Encik Noor Azam Mohd Nor
Ahli Lembaga Gabenor Universiti
Universiti Sains Malaysia

Legal Office

Aras 2, Bangunan E42, Canselori II,
11800 USM, Universiti Sains Malaysia.
Pulau Pinang

Tel: +604-653 6606 | Fax: +604-653 6597
Email:
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Disclaimer

Universiti Sains Malaysia shall not be liable for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this website.

Visitor

Flag Counter

All Rights Reserved © USM 2023