• SEKSYEN TATATERTIB, GOVERNAN & AUDITAN  

  dr.6

  DR. KHAIRUL ANUAR BIN CHE AZMI
  PENASIHAT UNDANG-UNDANG
  kahaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Tel : +604 653 6611  

   

    IZWAN K

  ENCIK MOHD IZWAN BIN HAMDAN
  PEGAWAI UNDANG-UNDANG  - L52 
  izwanThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Tel : +604 653 6599  

   

  hanum3

  PUAN HANUM BINTI MUHAMAD SHKIR@ABDULLAH
  PEGAWAI UNDANG-UNDANG  - L44 
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Tel : +604 653 6602

   

  TINI K 

  CIK HARTINI BINTI ABD GHANI
  PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI)  - N19
  hartinighani@usm.my

  Tel : +604 653 6608 

  • Menguruskan segala urusan yang berkaitan dengan tatatertib/tatakelakuan staf Universiti.
  • Menasihati pusat tanggungjawab berkenaan isu tatatertib staf dan cadangan tindakan yang perlu diambil bagi sesuatu aduan yang diterima berkenaan sesuatu kes tatatertib staf.
  • Menerima laporan siasatan berkaitan tindakan tatatertib ke atas staf daripada pusat tanggungjawab, Jabatan Keselamatan, Jawatankuasa Teras Gangguan Seksual dan mana-mana jawatankuasa siasatan lain yang dilantik oleh Naib Canselor/Universiti.
  • Melaksanakan tindakan ke atas mana-mana staf yang melanggar tatakelakuan secara pentadbiran dan termasuklah mengambil tindakan tatatertib ke atas pelanggaran tatakelakuan yang serius.
  • Menasihati Pengurusan Universiti akan cadangan tindakan yang perlu diambil bagi sesuatu kes yang melibatkan tatatertib staf.
  • Memastikan segala prosedur tatatertib staf adalah mematuhi peruntukan Akta Badan-Badan Berkanun (Tatatertib Dan Surcaj) 2000 (Akta 605) bagi melindungi kepentingan Universiti.
  • Memberi taklimat kepada mana-mana pusat tanggungjawab berkenaan tatacara tatatertib staf.
  • Mengurusetiakan/mengendalikan kes-kes tatatertib staf untuk Jawatankuasa Tatatertib Staf Universiti.
  • Memantau dan menyelia kes-kes tatatertib staf Universiti sehingga kes diputuskan/selesai.
  • Menguruskan proses perisytiharan harta staf Universiti.
  • Menasihati Pengurusan Universiti berhubung tambah baik tadbir urus.
  • Menilai dan meningkatkan tadbir urus dalam organisasi di Universiti.
  • Berkongsi kefahaman kepada staf dan pelajar Universiti berkaitan AUKU 1971, Akta 605, Perlembagaan Universiti Sains Malaysia, Kaedah-Kaedah Universiti Sains Malaysia (Tatatertib Pelajar), peraturan kewangan dan isu-isu berkaitan supaya segala peruntukan undang-undang dan peraturan dipatuhi.
  • Menasihati Unit Audit Dalam dan Jawatankuasa Audit Universiti berhubung dengan maklumat dan aktiviti yang tertakluk kepada auditan dan perkara lain yang melibatkan tanggungjawab Unit Audit Dalam dan Jawatankuasa Audit Universiti.
  • Menasihati Unit Audit Dalam dan Jawatankuasa Audit Universiti mengesan dan menyiasat ketidakpatuhan kepada peraturan pentadbiran dan kewangan yang ditetapkan oleh Universiti.

Legal Office

Aras 2, Bangunan E42, Canselori II,
11800 USM, Universiti Sains Malaysia.
Pulau Pinang

Tel: +604-653 6606 | Fax: +604-653 6597
Email:
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Disclaimer

Universiti Sains Malaysia shall not be liable for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this website.

Visitor

Flag Counter

All Rights Reserved © USM 2023