Skip to main content

Seksyen Polisi & Tatatertib Pelajar

 

SENARAI KEAHLIAN
JAWATANKUASA RAYUAN TATATERTIB PELAJAR

 

BIL. NAMA KEAHLIAN JAWATANKUASA TEMPOH PELANTIKAN

1.

Prof. Dato' Dr. Faisal Rafiq Bin Mahamd Adikan
Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pengerusi Sehingga tamat lantikan sebagai LGU

2.

Prof. Dr. Md Roslan Bin Hashim
Pusat Pengajian Sains Fizik

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ahli  Sehingga 21 April 2025
3.

Prof. Dato' Dr. Aldrin Bin Abdullah
Pusat Pengajian Perumahan Bangunan & Perancangan

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ahli Sehingga tamat lantikan sebagai LGU 

 4.

Dato' Ir. Dr. Shaik Hussein Bin Mydin
Ahli Lembaga Gabenor Universiti
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ahli Sehingga tamat lantikan sebagai LGU 
 5. Encik Mohd Izwan Bin Hamdan
Timbalan Penasihat Undang-Undang
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Setiausaha