Skip to main content

Seksyen E-Kerja Luar

 SENARAI KEAHLIAN
JAWATANKUASA PENILAIAN KERJA LUAR
(BUKAN KLINIKAL)

 

(Lantikan dari 1 Januari 2024 - 31 Disember 2024)

Bil.  Nama Ahli Jawatankuasa  Keahlian
1.

Pendaftar

Pengerusi
2.

Profesor Dr. Habibah Binti A. Wahab
Timbalan Naib Canselor
Penyelidikan dan Inovasi

habibahwThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Ahli Jawatankuasa
3.

Profesor Dato' Gs. Narimah Samat
Timbalan Naib Canselor
Bahagian Akedemik dan Antarabangsa
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ahli Jawatankuasa
4.

Profesor Datin Dr. Azlina Binti Harun@Kamaruddin
Pengarah Kampus Kejuruteraan
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ahli Jawatankuasa
5.

Dr. Khairul Anuar Che Azmi
Penasihat Undang-Undang
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ahli Jawatankuasa
6.

Encik Mohd Azizudin Mohd Shariff
Ketua Timbalan Pendaftar Kanan,
Bahagian Sumber Manusia
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ahli Jawatankuasa
7.

Puan Hanum Muhamad Shkir@Abdullah
Penolong Penasihat Undang-Undang Kanan

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Setiausaha