e- Perundangan

Portal e-Perundangan telah dibangunkan sebagai repositori dan pusat sehenti yang mengumpulkan kesemua dasar, polisi, garis panduan dan/atau peraturan yang pernah diluluskan oleh Pengurusan Tertinggi Universiti/Pusat Tanggungjawab Universiti di dalam satu repositori dan pusat sehenti bagi memudahkan rujukan dan pelaksanaan dasar, polisi, garis panduan dan/atau peraturan tersebut.

Lawat laman web e-Perundanganerundangan

Print