• Acts & Information
 • Acts
 • Whistle Blower Act 2010 (Act711)

FAQ Whistle Blower Act 2010 (Act711)

Apakah yang dimaksudkan dengan Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 [Akta 711]?

Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 [Akta 711] ialah akta yang baru digubal bagi memperuntukkan perlindungan terhadap Pemberi Maklumat yang telah mendedahkan sesuatu kelakuan tidak wajar. Sebagai contoh,sekiranya seseorang Pemberi Maklumat itu mendedahkan kesalahan rasuah majikan atau rakan mereka sendiri di tempat kerjanya, maka beliau berhak untuk mendapatkan perlindungan di bawah Akta ini.

Apakah perlindungan yang boleh diberikan kepada Pemberi Maklumat?

Perlindungan yang boleh diberikan merangkumi tiga perkara seperti berikut:
 1. Perlindungan maklumat sulit. Sebagai contoh, maklumat mengenai identiti, pekerjaan, alamat kediaman, tempat pekerjaan dan lain-lain; 
 2. Kekebalan daripada tindakan sivil atau jenayah yang cuba dikenakan terhadap Pemberi Maklumat. Sebagai contoh, seseorang Pemberi Maklumat, tidak boleh disaman atau didakwa oleh pihak yang telah didedahkan kelakuan tidak wajarnya; dan
 3. Perlindungan terhadap tindakan yang memudaratkan. Sebagai contoh, seorang Pemberi Maklumat telah memberi maklumat mengenai perbuatan rasuah majikannya. Jika majikannya ingin mengambil tindakan balas seperti membuang kerja si Pemberi Maklumat itu, maka Pemberi Maklumat tersebut boleh dilindungi di bawah Akta ini.

Apakah yang dimaksudkan dengan kelakuan tidak wajar?

Kelakuan tidak wajar bermaksud suatu kesalahan yang boleh terjumlah kepada kesalahan tatatertib atau kesalahan jenayah.

Kesalahan tatatertib bermaksud tindakan yang melanggar tatatertib dalam badan awam atau badan swasta. Kesalahan tersebut hendaklah diperuntukkan oleh undang-undang atau dalam suatu tatalaku, kod etika atau pekeliling atau kontrak kerja. Manakala kesalahan jenayah pula adalah kesalahan yang telah diperuntukkan di bawah mana-mana undang-undang jenayah Negara ini seperti Kanun Keseksaan.

Apakah pula yang dimaksudkan dengan tindakan yang memudaratkan?

Tindakan yang memudaratkan termasuklah perbuatan mencederakan, ugutan, gangguan, diskriminasi, penamatan perkhidmatan, gantung kerja, ancaman atau apa sahaja yang menyebabkan kerugian yang disebabkan oleh mana-mana orang ke atas Pemberi Maklumat.

Kepada siapakah Akta ini terpakai?

Akta ini terpakai dalam kepada mereka yang berada dalam sektor awam dan swasta. Semua badan, agensi dan jabatan di bawah Kerajaan Persekutuan, Kerajaan-Kerajaan Negeri, pihak berkuasa tempatan, badan berkanun dan badan swasta seperti syarikat adalah tertakluk kepada pemakaian Akta ini. Universiti juga tertakluk dibawah Akta ini.

Bilakah Pemberi Maklumat akan dilindungi di bawah Akta ini dan adakah pembatalan boleh dilakukan terhadap perlindungan yang telah diberikan?

Setelah Pemberi Maklumat memaklumkan kepada pihak berkuasa yang berkenaan bahawa beliau mahukan perlindungan dibawah Akta 711, maka pada saat Pemberi Maklumat mendedahkan kelakuan tidak wajar (aduan), dia sudah menikmati perlindungan di bawah Akta ini. Perlindungan ini akan kekal kecuali dibatalkan di bawah seksyen 11 Akta ini.

Antara sebab-sebab membolehkan pembatalan perlindungan adalah–
 1. Pemberi Maklumat sendiri telah menyertai kelakuan tidak wajar itu;
 2. Pemberi Maklumat sengaja membuat pernyataan palsu;
 3. Pendedahan adalah remeh atau menyusahkan;
 4. Pendedahan mempersoalkan merit dasar Kerajaan;
 5. Pendedahan dibuat semata-mata untuk mengelak daripada dibuang kerja/tindakan tatatertib yang lain; dan
 6. Pemberi Maklumat telah melakukan kesalahan di bawah Akta ini.

Apakah remedi yang boleh dituntut oleh seseorang Pemberi Maklumat sekiranya tindakan memudaratkan telah dikenakan terhadapnya?

Pemberi Maklumat dan orang yang mempunyai hubungan atau kaitan dengan Pemberi Maklumat boleh menuntut remedi daripada mahkamah jika tindakan yang memudaratkan sebagai tindak balas terhadap pendedahan kelakuan tidak wajar telah diambil atau Pemberi Maklumat bimbang tindakan yang memudaratkan akan diambil terhadapnya.

Remedi yang boleh dituntut oleh Pemberi Maklumat –
 1. Ganti rugi atau pampasan;
 2. Injunksi (tegahan); atau
 3. Relief lain yang difikirkan patut oleh mahkamah.

Bilakah Akta ini dikuatkuasakan?

Akta ini mula dikuatkuasakan pada 15 Disember 2010.

 

Print

 • Legal Office

  Aras 2, Bangunan E42, Canselori II,
  11800 USM, Universiti Sains Malaysia.

  Tel: 04-6536606 | Fax: 04-653 6597
  Email:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  All Rights Reserved © USM 2019
  | icon admin
 • Disclaimer

  Universiti Sains Malaysia shall not be liable for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this website.

  Last Update : 07 September 2022, 21:29.

 • Visitor Counter

  TodayToday74
  YesterdayYesterday126
  This_WeekThis_Week408
  This_MonthThis_Month589
  All_DaysAll_Days871423
 • Visitor Counter by Country

  Flag Counter
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-17660843-2');