Integrity Online Report

Aduan Integriti Atas Talian

Sekiranya anda mempunyai sebarang maklumat berkaitan integriti yang berlaku di Universiti Sains Malaysia seperti rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa dan kesalahan tatatertib serta mempunyai bukti/ asas untuk pihak Universiti menyiasat aduan tersebut, anda dialu-alukan untuk mengemukakan aduan tersebut melalui platform borang atas talian seperti yang tertera di bawah :-

 Klik di sini:-

google forms icon

 Aduan anda ini boleh membantu pihak Universiti dalam meningkatkan profesionalisme, kecekapan, tadbir urus dan integriti di Universiti.

 Nota :

 Sila ambil maklum bahawa anda boleh memohon untuk maklumat peribadi anda dilindungi dan dirahsiakan di bawah Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 (Akta 711) dan juga Polisi Pemberi Maklumat Universiti.

Print