Jawatankuasa Tatatertib Pelajar (Am)

 

SENARAI KEAHLIAN
JAWATANKUASA TATATERTIB PELAJAR


(KES-KES AM)

BIL. NAMA KEAHLIAN JAWATANKUASA TEMPOH PELANTIKAN

   1.   

Prof. Dr. Azlinda Binti Azman
Timbalan Naib Canselor
Hal Ehwal Pembangunan Pelajar & Alumni
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Pengerusi

       

        Sehingga tamat lantikan

           sebagai TNC HEPPA

 

2.

Prof. Ir. Dr. Taksiah Binti A. Majid
Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam
Kampus Kejuruteraan
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ahli

 

Sehingga 31 Disember 2024

 

3.

Prof. Dr. Sivamurugan A/L Pandian
Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ahli

 

Sehingga 31 Disember 2024

 

4.

Prof. Dr. Habibah Binti A. Wahab
Pusat Pengajian Sains Farmasi
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Ahli

 

Sehingga 31 Disember 2024

 

5.

Prof. Madya Dr. Jasni Bin Sulong
Dekan
Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ahli Sehingga 31 Disember 2022

 

6.

Prof. Dr. Jelani Bin Harun
Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ahli Sehingga 31 Disember 2022

 

7.

Dr. Khairul Anuar Bin Che Azmi
Penasihat Undang-Undang
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Setiausaha  

Print