Jawatankuasa Tatatertib Pelajar (Akademik)

 

SENARAI KEAHLIAN
JAWATANKUASA TATATERTIB PELAJAR


(KES-KES AKADEMIK)

BIL. NAMA KEAHLIAN JAWATANKUASA
 1.

Prof. Dato' Dr. Ahmad Farhan Bin Mohd Sadullah
Timbalan Naib Canselor
Hal Ehwal Akademik dan Antarabangsa
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pengerusi

 2.

Prof. Dr. Amirul Al-Ashraf Balakrishnan Bin Abdullah
Dekan
Pusat Pengajian Sains Kajihayat
Kampus Induk
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Ahli

 3.

Prof. Dato’ Dr. Azhar Mat Easa
Pusat Pengajian Teknologi Industri
Kampus Induk
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Ahli

 4.

Prof. Dr. Hairul Nizam Bin Ismail
Dekan
Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan
Kampus Induk
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ahli
 5.

Prof. Dr. Hajar Bt Abdul Rahim
Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan
Kampus Induk
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ahli
          
 6.

Tuan Haji Ramli Bin Osman
Bahagian Pengurusan Akademik
Jabatan Pendaftar
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ahli

 

7.

Khairul Anuar Bin Che Azmi
Penasihat Undang-Undang
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Setiausaha

Print