Jawatankuasa Tatatertib E Staf Universiti

SENARAI AHLI JAWATANKUASA TATATERTIB E STAF UNIVERSITI

BIl. Keahlian Mengikut Akta 605  Nama dan Alamat
 1.

Pengerusi
Tempoh Pelantikan :

YBhg. Profesor Dato' Ir. Dr. Abdul Rahman Mohamed, FASc
Timbalan Naib Canselor
Penyelidikan Dan Inovasi
Universiti Sains Malaysia

 2.

 Ahli
(Keahlian automatik selaku Ketua Bahagian yang
bertanggungjawab bagi hal pentadbiran di KPT)

Encik Mansor Ibrahim @ Abd Hamid
Setiausaha Bahagian
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
Kementerian Pengajian Tinggi

 3.

Ahli
(Keahlian automatik selaku PUU, KPT)

Puan Noramilia Mohd Saad
Penasihat Undang-Undang
Unit Undang-Undang
Kementerian Pengajian Tinggi

 4.

Ahli
Tempoh Pelantikan:
20/9/2021
(Sehingga tamat tempoh sebagai Ahli LGU)

YBhg. Datuk Che Mokhtar Che Ali
Ahli Lembaga Gabenor Universiti
Universiti Sains Malaysia
 5.

 Ahli
Tempoh Pelantikan:
1/3/2019 - 31/12/2021
(Ahli Lembaga Gabenor Universiti)

Encik Noor Azam Mohd Noor
Ahli Lembaga Gabenor Universiti
Universiti Sains Malaysia

 6.

 Ahli
Tempoh Pelantikan:
15/12/2019 - 28/2/2022

(Ahli Ganti)

YBrs. Profesor Dr. Aldrin Abdullah
Timbalan Naib Canselor
Hal Ehwal Pembangunan Pelajar & Alumni
Universiti Sains Malaysia

Print