Jawatankuasa Tatatertib D Staf Universiti

SENARAI AHLI JAWATANKUASA TATATERTIB D STAF UNIVERSITI

Bil. Keahlian Mengikut Akta 605 Nama dan Alamat
 1.

Pengerusi
(Naib Canselor)
(Keahlian automatik selaku NC)

YBrs. Prof. Dr. Faisal Rafiq Mahamd Adikan, FASc
Naib Canselor
Universiti Sains Malaysia

 2

 Ahli
(Keahlian automatik selaku TKSU)

Encik Rosli Yaakub
Timbalan Ketua Setiausaha
Pengurusan Dan Pembangunan
Pejabat Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan Dan Pembangunan)
Kementerian Pengajian Tinggi

3

Ahli
(Keahlian automatik selaku PUU, KPT)

Puan Noramilia Mohd Saad
Penasihat Undang-Undang
Unit Undang-Undang
Kementerian Pengajian Tinggi

4

Ahli
Tempoh Pelantikan:
1/3/2019 -31/12/2021
(Ahli Lembaga Gabenor Universiti)

Encik Noor Azam Mohd Noor
Ahli Lembaga Gabenor Universiti
Universiti Sains Malaysia

5

Ahli
Tempoh Pelantikan:
15/12/2019 -28/2/2022
(Ahli Ganti)

YBrs. Profesor Dr. Aldrin Abdullah
Timbalan Naib Canselor
Hal Ehwal Pembangunan Pelajar & Alumni
Universiti Sains Malaysia

Print