Jawatankuasa Tatatertib D Staf Universiti

SENARAI AHLI JAWATANKUASA TATATERTIB D STAF UNIVERSITI

Bil. Keahlian Mengikut Akta 605 Nama 
 1.

Pengerusi
(Naib Canselor)
(Keahlian automatik selaku NC)

YBhg. Prof. Dato' Dr. Faisal Rafiq Mahamd Adikan, FASc
Naib Canselor
Universiti Sains Malaysia

 

 2

 Ahli
(Keahlian automatik selaku TKSU)

YBrs Dr. Mohd Zabri Yusoff
Timbalan Ketua Setiausaha
Pengurusan Dan Pembangunan
Pejabat Timbalan Ketua Setiausaha
(Pengurusan Dan Pembangunan)
Kementerian Pengajian Tinggi  

3

Ahli
(Keahlian automatik selaku PUU, KPT)

Puan Noramilia Mohd Saad
Penasihat Undang-Undang
Unit Undang-Undang
Kementerian Pengajian Tinggi  

4

Ahli
Tempoh Pelantikan:
Berkuatkuasa pada 15 September 2021 sehingga
tempoh  perkhidmatan sebagai Ahli LGU tamat. 

YBhg. Datuk Che Mokhtar Che Ali
Ahli Lembaga Gabenor Universiti
Universiti Sains Malaysia

 5.

Ahli
Tempoh Pelantikan:
Berkuatkuasa pada 1 Mac 2022 sehingga
tempoh perkhidmatan sebagai Ahli LGU tamat. 

Encik Noor Azam Mohd Noor
Ahli Lembaga Gabenor Universiti
Universiti Sains Malaysia
6.

Ahli Ganti
Tempoh Pelantikan:
Berkuatkuasa pada 3 Mac 2022 sehingga tamat tempoh perkhdimatan sebagai Timbalan Naib Canselor
(Hal Ehwal Pembangunan Pelajar & Alumni)

YBrs. Profesor Dr. Azlinda Azman         Timbalan Naib Canselor 
Hal Ehwal Pembangunan Pelajar & Alumni
Universiti Sains Malaysia

Print