Jawatankuasa Tatatertib C Staf Universiti

SENARAI AHLI JAWATANKUASA TATATERTIB C STAF UNIVERSITI

Bil. Keahlian Mengikut Akta 605 Nama dan Alamat

 1.

Pengerusi
(Naib Canselor)
(Keahlian automatik selaku NC)

YBhg. Prof. Dato' Dr. Faisal Rafiq Mahamd Adikan, FASc
Naib Canselor
Universiti Sains Malaysia

 2.

Ahli
(Keahlian automatik selaku TKSU)

(Sehingga 11 November 2021 tiada maklumat dalam web mohe.gov.my/directori /jabatan/KPT)

Timbalan Ketua Setiausaha
Pengurusan Dan Pembangunan
Pejabat Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan Dan Pembangunan)
Kementerian Pengajian Tinggi

 3.

Ahli
Tempoh Pelantikan:
20/9/2021
(sehingga tamat tempoh sebagai Ahli LGU)

YBhg. Datuk Che Mokhtar Che Ali
Ahli Lembaga Gabenor Universiti
Universiti Sains Malaysia

4.

Ahli
Tempoh Pelantikan:
1/3/2019 – 31/12/2021

(Ahli Lembaga Gabenor Universiti)

Encik Noor Azam Mohd Noor
Ahli Lembaga Gabenor Universiti
Universiti Sains Malaysia

5.

Ahli
Tempoh Pelantikan:
15/12/2019 -28/2/2022
(Ahli Ganti)

YBrs. Profesor Dr. Aldrin Abdullah
Timbalan Naib Canselor
Hal Ehwal Pembangunan Pelajar & Alumni
Universiti Sains Malaysia

Print