Jawatankuasa Tatatertib A&B Staf Universiti

 

SENARAI AHLI JAWATANKUASA TATATERTIB A & B STAF UNIVERSITI

Bil. Keahlian Mengikut Akta 605  Nama

1.

Pengerusi
Tempoh Pelantikan:
08/06/2020 -07/06/2023
(Keahlian automatik selaku Pengerusi LGU)

YBhg. Dato’ Seri Dr. Awang Adek Hussin
Pengerusi Lembaga Gabenor Universiti
Universiti Sains Malaysia

2.

Ahli
(Keahlian automatik selaku KSU)

YBhg. Dato' Seri Abdul Razak Jaafar
Ketua Setiausaha
Pejabat Ketua Setiausaha
Kementerian Pengajian Tinggi

3.

Ahli
Tempoh Pelantikan:
Berkuatkuasa pada 15 September 2021 sehingga tempoh
perkhidmatan sebagai Ahli LGU tamat.

YBhg. Datuk Che Mokhtar Che Ali
Ahli Lembaga Gabenor Universiti
Universiti Sains Malaysia

4.

Ahli
Tempoh Pelantikan:
Berkuatkuasa pada 1 Mac 2022 sehingga tempoh
perkhidmatan sebagai Ahli LGU tamat. 

Encik Noor Azam Mohd Noor
Ahli Lembaga Gabenor Universiti
Universiti Sains Malaysia

5.

Ahli Ganti
Tempoh Pelantikan:
Berkuatkuasa pada 3 Mac 2022 sehingga tamat tempoh 
perkhidmatan sebagai Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal
Pembangunan Pelajar & Alumni).

 

YBrs. Profesor Dr. Azlinda Azman
Timbalan Naib Canselor 
Hal Ehwal Pembangunan Pelajar & Alumni
Universiti  Sains Malaysia

Print