Jawatankuasa Rayuan Tatatertib E Staf Universiti

SENARAI NAMA JAWATANKUASA RAYUAN TATATERTIB E STAF UNIVERSITI

Bil. Keahlian Mengiut Akta 605  Nama 

 1.

Pengerusi
(Naib Canselor)
(Keahlian automatik selaku NC)

YBhg. Prof. Dato' Dr. Faisal Rafiq Mahamd Adikan, FASc
Naib Canselor
Unversiti Sains Malaysia 

 2.

 Ahli
(Keahlian automatik selaku TKSU)

YBrs. Dr. Mohd Zabri Yusoff
Timbalan Ketua Setiausaha
Pengurusan Dan Pembangunan
Pejabat Timbalan Ketua Setiausaha
(Pengurusan Dan Pembangunan)
Kementerian Pengajian Tinggi 

 3.

 Ahli
Tempoh Pelantikan:
24/10/2020 -14/08/2023 

(wakil senat dalam LGU)

YBhg. Prof. Dato' Dr. Jafri Malin Abdullah
Pusat Pengajian Sains Perubatan
Universiti Sains Malaysia

 

Print