Jawatankuasa Rayuan Tatatertib C&D Staf Universiti

SENARAI NAMA JAWATANKUASA RAYUAN TATATERTIB C & D STAF UNIVERSITI

Bil.  Keahlian Mengikut Akta 605 Nama dan Alamat
 1.

 Ahli
(Keahlian automatik selaku KSU)

(Sehingga 11 November 2021 tiada maklumat dalam web mohe.gov.my/directori /jabatan/KPT)

Ketua Setiausaha
Pejabat Ketua Setiausaha
Kementerian Pengajian Tinggi

 2.

 Ahli
Tempoh Pelantikan:
24/10/2020 - 14/08/2023

(wakil senat dalam LGU)

YBrs. Prof. Dato' Dr. Jafri Malin Abdullah
Pusat Pengajian Sains Perubatan
Universiti Sains Malaysia

Print