Jawatankuasa Rayuan Tatatertib A&B Staf Universiti

SENARAI NAMA JAWATANKUASA RAYUAN TATATERTIB A & B STAF UNIVERSITI

Bil.  Keahlian Mengikut Akta 605 Nama 

 1.

Pengerusi
(Keahlian automatik selaku Menteri)

YB Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad
Menteri Pengajian Tinggi
Pejabat Menteri
Kementerian Pengajian Tinggi

 2.

 Ahli
Tempoh Pelantikan:
24/10/2020 -14/08/2023

(wakil Senat dalam LGU) 

YBhg. Prof. Dato' Dr. Jafri Malin Abdullah
Pusat Pengajian Sains Perubatan
Universiti Sains Malaysia

 

3.

Ahli
Tempoh Pelantikan:
Berkuatkuasa pada 15 Mac 2022 sehingga tempoh
perkhidmatan sebagai Ahli LGU tamat.

YBhg. Dato' Hj. Ahmad Ibnihajar
Ahli Lembaga Gabenor Universiti 
Universiti Sains Malaysia

Print