Ahli Jawatankuasa Penilaian Kerja Luar - Klinikal

 

 SENARAI KEAHLIAN
JAWATANKUASA PENILAIAN KERJA LUAR
(KLINIKAL)

 

(Lantikan dari 1 Januari 2022 - 31 Disember 2022)

 Bil.  Nama Ahli Jawatankuasa
 Keahlian
1.

Dr. Haji Musa Ali
Pendaftar
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Pengerusi
2.

Profesor Dato' Dr. Nik Hisamuddin Nik Ab. Rahman
Pengarah, Hospital Universiti Sains Malaysia
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ahli Jawatankuasa
3.

Dr. Khairul Anuar Che Azmi
Penasihat Undang-Undang
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ahli Jawatankuasa
4.

Puan Noor Hayati Mohammad
Timbalan Pendaftar, Jabatan Pendaftar (Kampus Kesihatan)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ahli Jawatankuasa
5.

Puan Hanum Muhamad Shkir@Abdullah
Penolong Penasihat Undang-Undang Kanan
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Setiausaha

Print